Shqiptarët, aftësia e të mësuarit gjuhë të ndryshme dhe aktiviteti i trurit.

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Shqiptarët ndër vite kanë praktikuar një aftësi të përdorimit të gjuhëve të ndryshme, përfshij këtu gjuhën e lindur, gjuhët e mësuara gjatë rritjes dhe dialekted. Ky është një fenomen i rëndësishëm që kërkon reflektimin e një mendimi analizor, edhe pse thjeshtë mund të diskutohet si një hipotezë. Për më tepër... Continue Reading →

Multilingual Seduction

The Aesthetic of Language. She served languages for dinner, mixing up with a cocktail of sounds and words. Evenings with friends wasn’t much about the food but rather about the freedom of speaking different languages, even though many of them often didn’t understand what was said. The conversations were so intense so they would forget... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: