Përse mbajmë mend disa gjëra dhe jo disa të tjera? Ç’far ndodh me trurin?

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Përse mbajmë mend disa gjëra dhe jo disa të tjera? Kujtesa për trurin është çelësi për te mbijetuar. Nga momenti i zhvillimit të trurit ne ndërtojme memorje në mënyrë që të ushqehemi, levizim, comunikojme, zhvillojme marrdhënie sexuale.., dhe shumë veprime të tjera që janë të domosdoshme për të jetuar. Zhvillimi... Continue Reading →

A Point of View: The World of Dyslexia

By Fatjona R. Lubonja© The city loved to flirt with the night, letting her go slowly. Nothing was in the rush, even the sunrise. The cable stones would reflect back the shadows of everything left behind. The linear perspective of the dimensional world during the day was abandoned by the continuous geometric deformation during the... Continue Reading →

Përse disa individë mësojnë më shpejt se të tjerë? Ja çfarë ndodh me trurin

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Pse disa individë kanë aftësi të mësojnë më shpejtë ndërsa disa të tjerët kërkojnë më shumë kohë për të mësuar? Ka shumë faktorë që ndikojnë në aktivitetin a trurit gjatë procesit të akumulimit të informacionit dhe kuptimit të tij. Aftësia individuale për të mësuar është një proces kompleks dhe influencohet... Continue Reading →

The Phonetic of “Love”

Understanding Aphasia. Love / ‘l∨∧/ “Love” was the word he didn’t say. It was left behind with other residues of young age genuine silliness. For years he looked back, to only discover nothing was the same, but one thing, his shadow footprints were left untouchable in his memory. He felt a sweet revolt burning inside... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: