Studiuesit American dhe roli i qeverisë Shqiptare të viteve 1927-1936

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Ed.D Duke ju referuar dokumentave të mbajtura dhe arkivuara nga studiuesit Amerikan gjatë viteve 1927-1936 (Rockefeller Archive, 1927) qeveria Shqiptare e atyre viteve ka luajtur një rol positiv në përkrahjen e studiuesve Amerikan kundrejt rolit të tyre në përmirësimin e kushtevë të shëndetësisë së popullsisë Shqiptare. Humultimet e bëra nga... Continue Reading →

Shqipëria: Censura studimore dhe politika në një kontent historik

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Ed.D Në një artikull publikuar disa ditë më parë në faqen (http://opinion.al/ ) citoj në materiale që legjitizon fshehtësinë dhe ndalimin e studimit dhe marjes së një informacioni të tillë. Ky legjislacion është ruajtur me fanatizëm për shumë vite në historinë e vendit, gjë që ka sjell pasoja në mangësitë... Continue Reading →

Shoqëria, politika dhe çrregullime të trurit në një kontent historik.

  Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Ed.D Duke u bazuar në studimet e neuroshkences sëmundjet mendore janë çrregullime të trurit, pra kanë një bazë biologjike (Griesinger W. 1861; Menninger K, et al, 1959) dhe si të tilla duhen trajtuar si ç’do sëmundje fizike. Sëmundjet mendore përballohen me vështirësi si në shoqëri ashtu dhe politike apo... Continue Reading →

The moon liked them the most. Elixir to a less traveled place.

By Fatjona R. Lubonja The more the sun sailed toward the coast the more her thoughts echoed inside her head. After all these years her childhood memories woke up from a long time of hibernation. Suddenly her present was traveling through the past into the unknown future. She had left that place too young to... Continue Reading →

Përse mbajmë mend disa gjëra dhe jo disa të tjera? Ç’far ndodh me trurin?

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Përse mbajmë mend disa gjëra dhe jo disa të tjera? Kujtesa për trurin është çelësi për te mbijetuar. Nga momenti i zhvillimit të trurit ne ndërtojme memorje në mënyrë që të ushqehemi, levizim, comunikojme, zhvillojme marrdhënie sexuale.., dhe shumë veprime të tjera që janë të domosdoshme për të jetuar. Zhvillimi... Continue Reading →

Learning

Why some people are able to learn a new skill faster while others require extra time? Learning is complex and hold the key to the ability of the brain on organizing, developing, storing, understanding,... and more. There are many brain activity factors that influence learning.  One of the latest research (Bassett, et. al., 2015) suggested that neural... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: