Përse disa individë mësojnë më shpejt se të tjerë? Ja çfarë ndodh me trurin

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja

Pse disa individë kanë aftësi të mësojnë më shpejtë ndërsa disa të tjerët kërkojnë më shumë kohë për të mësuar?

Ka shumë faktorë që ndikojnë në aktivitetin a trurit gjatë procesit të akumulimit të informacionit dhe kuptimit të tij. Aftësia individuale për të mësuar është një proces kompleks dhe influencohet direkt nga aktiviteti i qelizave te trurit dhe rrugëtimi qe ato marrin gjatë këtij procesi. (Bassett, et al., 2015)

Por, si e influencon truri shpejtësinë e të mësuarit? Truri reagon për ç’do informacion që i jepet me një shpejtësi rreth 200 mil/s për ç’do inpuls. Disa elemente që aktivohen gjatë këtij procesi janë: aktiviteti i qelizave nervore të trurit, rrugëtimi qe ato marin gjatë ketij procesit dhe ndërveprimi i tyre midis rajoneve të ndryshme të trurit.

Përshembull, truri i disa individëve (fëmijë apo te rritur) që duan më shumë kohë të mësojnë, rekruton apo aktivon pjesë të panevojshme (jo specifike) të trurit të cilat aktivizojnë më shumë rrugëtime të qelizat nervore.

Ndërsa truri i disa individëve (fëmijë apo të rritur) që kërkon më pak kohë të mësojnë, ka aftësi ta kufizoj aktivitetin e qelizave nervore vetëm në pjesët e nevojshme (specifike) të trurit. Në mënyrë më të thjeshtë mund të shpjegohet që truri aktivizon qelizat nervore në një rrugëtim më të shkurtër apo më të gjatë për sejcilin ngacmim informativ të adaptuar sipas ç’do individi.

Megjithëse ky process është një ndër shumë aktivitetet që ndodhin në tru, direkt apo indirekt, është i rëndësishëm në zhvillimin e qelizave nervore brenda strukturës së trurit dhe sigurisht i rëndësishëm në procesin e të mësuarit.

#fatjonalubonja #truri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: